Wydarzenia 2020

Śmierć Elżbiety Zapolskiej

Kilka miesięcy po opublikowaniu obrad tego ostatniego kolokwium, 20 września 2020 r., Elżbieta Zapolska Chapelle, prezes Towarzystwa im. Marii Szymanowskiej i inicjatorka projektu Maria Szymanowska (1789-1831), kobieta Europy , zmarł. Elżbieta do końca działała na rzecz promocji tego pierwszego polskiego kompozytora-wykonawcy koncertowego, uwielbianego swego czasu.

więcej >

Publikacja tekstów z IV Międzynarodowego Sympozjum „Maria Szymanowska i jej czasy” zorganizowanego w 2019 r. przez Towarzystwo Marii Szymanowskiej i Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu opublikowała w tomie 21 swoich Roczników teksty IV Międzynarodowego Sympozjum „Maria Szymanowska i jej czasy” zatytułowanego „Być Żydόwką w Europie czasόw Marii Szymanowskiej – talenty, ambicje, perspektywy”

więcej >