Hanna Majchrowicz

Hanna Majchrowicz – Polka zamieszkała we Francji, kobieta o niezwykłej przedsiębiorczości, twórca kilku własnych firm.