Maria Szymanowska - kobieta Europy

Międzynarodowy projekt Maria Szymanowska (1789 – 1831), kobieta Europy, realizowany przez Société Maria Szymanowska wraz z partnerami instytucjonalnymi i osobami prywatnymi w oparciu o fundusze gromadzone od 2011r.

Jego ambicją jest promocja Marii Szymanowskiej, jednej z pierwszych kobiet w Europie muzyków zawodowych, uwypuklenie jej nowoczesności i roli w historii praw kobiecych.

Projekt dąży do zwrócenia uwagi badaczy, artystów i jak najszerszych kręgów publiczności na emblematyczny charakter tej postaci: będąc Europejką jakby „przed czasem”, Maria Szymanowska jest nowoczesna w swojej chęci pomijania różnic kulturowych, religijnych i geo-politycznych, pragnieniu samorealizacji osobistej i zawodowej, w swej nieustannej trosce o skuteczność działania i potrzebie ewolucji.

Symbol projektu autorstwa Agaty Preyzner.

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.