Pisarze i poeci

Cervantes, Chodźko, Dawydow, Dmitrijew, Dmuszewski, Fétis, Goethe, Gorecki, Gribojedow, Karamzin, Kozłow, Kryłow, Niemcewicz, Ostrowski, Puszkin, Szekspir, Wiaziemski, Wieniewitinow, Żukowski…

Dla Puszkina od Goethego, Spotkania dwóch wielkich poetów, Wystawa „Pióro Goethego. Legenda”, Radio Głos Rosji (po polsku), 16.03.2012

Goethe a Maria Szymanowska, na stronie web: Historia Mariańskich Łaźni i okolic (po czesku)

Goethe a Kazimira Wołowska, na stronie web: Historia Mariańskich Łaźni i okolic (po czesku)